Pravila privatnosti

Ovaj dokument je u originalu napisan na Engleskom  (UK).  Ukoliko je prevedena verzija ovog dokumenta u suprotnosti sa engleskom verzijom, važiće engleska verzija.